"Největší chybou při léčení nemoci je oddělovat tělo a ducha, protože od sebe být odděleny nemohou."

                                                                                                                                                                            Platón 427-347 př.n.l.

 

HOMEOPATIE je 200 let stará léčebná metoda, vyvinutá německým lékařem Samuelem Hahnemanem (1755-1843).

 

Je založena především na principu podobnosti  - "podobné léčí podobným", to znamená, že používá vysoce zředěné látky,  které mají schopnost vyvolat u zdravého člověka příznaky podobné těm,kterými trpí nemocný.

Pojímá nemoc, jako projev hlubší nerovnováhy organismu a jeho oslabené vitální síly.

Používá přírodní léčivé prostředky, které stimulují vlastní obranné síly organismu a tím podporují jeho uzdravování.

Cílem homeopatie  je navrátit pacientovi celkové zdraví. Léčí pacienta jako jeden celek nejen po fyzické stránce, ale také po emoční a psychické. Jednotlivé potíže (např. bolesti hlavy,časté močení,podrážděnost, poruchy soustředění…) jsou  projevy jediné nemoci.

 

Pomocí klasické (konstituční) homeopatie je možné léčit i různá chronická onemocnění, která se klasickou medicínou léčí obtížně a u kterých je možné pomocí chemických léků pouze potlačovat jejich projevy.  Homeopatií lze také léčit akutní stavy, ale i pomoci při úrazech, bolestech, psychických potížích  atd. V neposlední řadě lze pomocí homeopatie nemocem a patologickým sklonům předcházet,  neboť  cílem homeopatické léčby je odstranit tento vnitřní sklon pacienta k určitému onemocnění.

Jde o léčebnou metodu velmi prospěšnou i tím, že užívané léky nemají neblahé vedlejší účinky, jsou neškodné, nepůsobí alergicky a jejich dávky jsou voleny naprosto individuálně pro konkrétního pacienta. 

Homeopatické léky jsou vyráběny pouze z přírodních substancí rostlin, minerálů, živočišných produktů, avšak v silně zředěném stavu, do něhož jsou uvedeny zvláštními postupy. Působí prostřednictvím jemnohmotné rezonance na člověka, nazvané Hahnemanem  na jeho "vitální sílu" nebo též "dynamis". Nemoc, ať již se jmenuje jakkoliv a je umístěna kdekoliv v těle nebo v mysli, je způsobena narušenou rovnováhou této vitální síly.

Homeopatika jsou dostupná v lékárnách a bez receptu je lze koupit též v internetových obchodech v Anglii i jinde, které je zasílají poštou i do ČR.

Podle statistik WHO ( Světové zdravotnické organizace) je homeopatie druhá nejrozšířenější metoda léčby ve světě. Na prvním místě je tradiční čínská a indická medicína, na třetím je herbalismus a teprve na čtvrtém místě alopatie, kterou jsme donedávna znali jako jedinou možnou medicínu.