PRINCIPY HOMEOPATIE

Homeopatie má pevně stanovené principy léčby, které se v mnohém liší od klasické medicíny.

1/ PRINCIP PODOBNOSTI

Základní princip homeopatie je obsažen již v jejím názvu Homeo=podobný,pathos=nemoc,utrpení

Podstatu homeopatické léčby tedy vystihuje věta „similia similibus curantur“ = „podobné léčí podobným“ – to znamená, že látky které vyvolávají určité příznaky ve zdravém těle, jsou vhodné  pro nemocného, jehož symptomy co nejpodobněji odpovídají těmto příznakům.

Je to princip, který používal už řecký lékař Hippokratés ve 4. století před n. l., stejně jako později řada bylinářů či šamanů.

Popisy léků, byly získávány v průběhu mnoha let při pokusech se zdravými lidmi. Pokusné osoby, na nichž se účinky konkrétních látek testovaly, zaznamenávaly po jejich požití všechny odchylky od svého obvyklého fyzického i psychického stavu. Shromážděním a utříděním těchto záznamů pak vznikly podrobné popisy účinků jednotlivých homeopatických léků. Soubor těchto popisů se označuje jako Materia medica. Homeopat pak srovnáním souboru symptomů nalezených u pacienta se soubory symptomů zaznamenaných u jednotlivých léků v Materii medice vybírá ten nejpodobnější lék – similimum.

2/ TOTALITA SYMPTOMŮ

Neléčí se jednotlivé příznaky, ale celý člověk. Již zakladatel homeopatie  Samuel Hahnemann prohlásil: „Neléčím nemoci, léčím člověka“

Zatímco v klasické medicíně pacienti se stejnou nemocí dostanou v podstatě stejné léky, v homeopatii bude výběr záležet na individuálních projevech dané nemoci.

3/ MINIMÁLNÍ DÁVKA

Stačí podat jen potřebnou malou dávku správně rezonujícího homeopatického léku, která vyvolá pozitivní impuls k uzdravení.

4/ JEDEN LÉK V JEDNOM ČASE

Homeopat hledá pacientovi jeden lék, který může být pacientovi v daném čase nejpodobnější. Tento fakt jasně vylučuje možnost podání ještě dalšího, tj. dvou a více léků.

Kromě toho, podání jednoho léku umožňuje homeopatovi sledovat, jak právě tento lék působí.

(Pozn. V průběhu konstituční léčby v případě nezbytné potřeby např. u akutního stavu, který není „reverzním“ symptomem, lze podat pouze jasně indikovaný  lék odpovídající danému stavu pacienta)

Podání jednoho léku v určitém čase neznamená podání jednoho léku navždy, neboť množství symptomů a vývoj v čase mnohdy jediný lék nepokryje. V takovém případě je nutné určit, které symptomy jsou pro daný čas hlavní, nejvýznamnější a podle nich předepsat lék. Teprve až tyto symptomy odezní, je možné předepsat jiný lék, dle totality (souboru všech) důležitých symptomů.

V akutním stavu dochází k rychlejšímu vývoji i změně symptomů, které vedou k  postupnému použití dvou, tří léků během několika málo dní.

Veškerá podávání a dávkování léku v průběhu konstituční léčby vždy konzultujte se svým homeopatem!