PRŮBĚH LÉČBY A JEJÍ ZÁKONY

Tyto zákony formuloval  Dr. Constantine Hering (1800 - 1880) na základě pozorování léčebných procesů. Jsou velmi důležité pro sledování případu, zda se vyvíjí „správným směrem“.

1/ ZEVNITŘ VEN

Homeopatie se snaží dostat tělo do stavu před nemocí, léčba tedy postupuje opačným směrem, zevnitř ven.

To znamená že nejdříve jsou homeopaticky uzdravovány vnitřní hluboce uložené problémy např. vážné psychické potíže. Později „léčebná vlna“ postupuje k povrchu – od mysli k emocím, poté k fyzickým orgánům, přičemž nejdříve se zotavují orgány nejdůležitější pro život člověka (mozek, játra, ledviny, plíce) později méně významné oblasti např. kloubní potíže a naposledy periferní oblasti (vyrážky, bradavice, rýma, padání vlasů apod.)

2/ SHORA DOLŮ

Léčebný efekt sestupuje po těle dolů. Začíná od hlavy a postupně se přesunuje na níže uložené partie. Třeba u ekzému pokrývající celý povrch těla, nejdříve ustupuje na obličeji, pak na krku, později na těle a nakonec bývají postiženy ruce a nohy (někdy současně).

3/ V OPAČNÉM POŘADÍ

V průběhu léčby se také často vracejí symptomy, které byly někdy v minulosti potlačeny (ne však vyléčeny). Obvykle přicházejí v opačném pořadí, než jak se původně objevily. Říkáme jim „reverzní“ symptomy. Vezměme si například pacienta s onemocněním ledvin. Pokud měl tento pacient v minulosti (před onemocněním ledvin) žaludeční potíže léčeny klasickými alopatickými léky, budou pak symptomy v oblasti žaludku (v mírnější formě než původně) vítanou známkou toho, že léčba postupuje správným směrem, kdy se tyto potlačené symptomy čistí. Takže pokud se po předepsání léku objeví starý symptom, je třeba vyčkat, zda se sám od sebe ztratí.

Je velmi individuální v jaké době od podání léku se tyto „reverzní“ symptomy objeví, tak i délka trvání. Záleží na  celkové vitalitě organismu. U někoho mohou být v mírné pozvolné formě, u dalšího rychlejší a prudší. Je však důležité, aby se  nijak neléčily, ale nechaly projít, neboť pokud jde o skutečné revezní symptomy (a ne zhoršení stavu), tak odezní samy. Jen tak může následně dojít k léčebné reakci, která vede k uzdravení.

POTLAČENÍ nemoci obvykle vede k tomu, že se objeví hlouběji uložená nemoc. Například u mnoha dětí, které měly ekzém „úspěšně“ vyléčený kortikoidy, se může později vyvinout astma v důsledku potlačení ekzému. Podle alopatických lékařů se tato dvě onemocnění vyskytla jen náhodou a nijak spolu nesouvisí. Tento ekzém se po správném předepsání objeví v některé fázi léčby znovu. A bude to pozitivní znamení, které směřuje k uzdravení. Prostředky ,které výrazně potlačují příznaky jsou antibiotika, hormony, očkování.

 

 

 

V případě, že se vyskytnou náhlé či neobvyklé příznaky v průběhu konstituční léčby, kontaktujte svého homeopata.