KONSTITUČNÍ LÉČBA

Konstituční  (klasická) homeopatie vychází z celostního pohledu na člověka. Tím se rozumí, že léčba probíhá zároveň na všech úrovních, tedy na fyzické, mentální a emocionální.

Konstituční předepsání je vhodné především u dlouhodobých chronických potíží, ale i těch, které se opakovaně vrací, dále u poruch imunity, alergií, psychosomatických potíží (kdy porucha vznikla v mysli či psychice),na různé psychické a emocionální potíže, jako jsou emoční nevyrovnanost, deprese, stavy úzkosti,problémy chování u dětí atd.

Podání konstitučního léku ovlivní nejen zdravotní stav člověka, ale i vztah k okolí a okolí k němu. Neboť působení konstitučního léku člověka změní.


Každý člověk patří k určitému konstitučnímu typu a díky  tomu má jakýsi vnitřní sklon myslet, reagovat a chovat se určitým způsobem, stejně jako i vykazovat sklon k určitým nemocem. Odstraníme-li tento sklon pomocí homeopatického léku, člověk je zdravý. S konstitucí člověka souvisí také jeho vitální síla, tj. schopnost odolat náporu nemoci - jestliže je konstituce silná, je i vitální síla velká, jestliže je konstituce slabá, je slabá i vitální síla člověka. Smyslem podání konstitučního léku je posílit vitální sílu a tím odstranit onen vnitřní sklon k nemoci.

Klasická homeopatie je schopná efektivně pomoci od různých potíží, které jsou obtížně řešitelné standartními lékařskými metodami, ale dokáže i fungovat paralelně s klasickou léčbou.

 

Důležité informace:

Konstituční předepsání léku patří vždy do rukou zkušeného kvalifikovaného homeopata!

Homeopatické léky nenahrazují léky předepsané lékařem.

Nevysazujte v průběhu své léčby předepsané léky bez porady s ošetřujícím lékařem!