LEČEBNÝ PROCES

VSTUPNÍ VYŠETŘENÍ (KONZULTACE)

Na rozdíl od vyšetření u klasického lékaře probíhá jiným způsobem. Hlavní rozdíl je v tom, že homeopat věnuje pacientovi více času (1-2 hod), který probíhá formou pohovoru.

Zpočátku se homeopat zeptá na potíže, kvůli kterým pacient přichází. Zajímá se o podrobnosti všech potíží, nejen o příznaky nemoci. Tento celostní přístup nám poskytuje informace o stavu pacienta nejen na fyzické úrovni , ale i symptomů na emocionální a mentální úrovni.Homeopata  také zajímá, vnímavost a citlivost pacienta na různé situace.

Důležité je požadí podle důležitosti. Nejdůležitější jsou symptomy  z mentální a emocionální roviny za nimi následují fyzické potíže.  A i ty mají svoji hierarchii. V alopatii se lékař zajímá pouze o fyzické potíže.

Pro homeopata je důležitý celkový stav pacienta na všech úrovních srovnatelný s obrazem léku, popsaného v homeopatické Materii medice. Všímá si také projevu mimiky, gestikulace, vyjadřovacích pohybů…

Postup vyšetření

1.   Nejprve se homeopat zajímá o fyzické problémy, protože z toho důvodu většina pacientů k homeopatovi přichází a málokdo to dá souvislosti s mentálně-emocionálním stavem.

Dále se zajímá:

-          jak často má pacient akutní onemocnění

-          o okolnosti potíží  - co potížím předcházelo (možná příčina), kdy se potíže objevily, průběh potíží, za jakých okolností přichází, co danou         potíž zlepšuje a co zhoršuje, doprovodné příznaky…

-          zejména u dětí homeopata zajímá ,jaký byl průběh těhotenství, porodu, vývoj dítěte, zda mělo nějaké reakce po očkování.

2. Reakce organismu na různé vnější vlivy např. působení chladu, tepla, slunce, průvanu, větru, změny počasí, roční období,měsíční fáze, potřeba čerstvého vzduchu.

 Dále homeopata zajímají informace o žízni, jídle, pocení, spánku, snění, zda je pacient zimomřivý či horkokrevný, jak reaguje na pohyb, změny polohy, zhoršení v závislosti na denní době atd.

3.    Emocionálně – mentální oblast – vztah k samotě, společnosti, starosti, úzkosti, strachy, citlivost…

4.    Osobní anamnéza  -  chronologický vývoj zdravotního stavu pacienta

5.    Rodinná anamnéza - nemoci v rodině rodičů a prarodičů

KONTROLA

Probíhá přibližně po 6-8 týdnech. Pro homeopata to znamená sledování reakce v souladu se zákony a principy. I nyní se homeopat nezajímá jen o fyzický stav, ale o celkové zlepšení kvality života.

Po příchodu pacienta bude homeopat zvědavý na změny zdravotního stavu pacienta, co se zhoršilo a co zlepšilo. Je vhodné si zapisovat důležité změny v průběhu léčby, neboť pokud Vaše potíže ustoupí, tak na ně snadno zapomenete.

Kontrola je důležitá pro stanovení dalšího postupu léčby a výsledků prvního podání homeopatického léku. Výsledek této kontroly poskytne informace o tom, jestli léčba probíhá správným směrem nebo je třeba změny léku

Homeopata zajímá:

-          celkový stav pacienta a celkový dojem

-          úroveň energie

-          schopnost vypořádat se stresy

-          hlavní fyzická potíž, kvůli které pacient přišel

Poté musí přehodnotit záznam z první konzultace (symptom za symptomem, aby zjistil změnu pacientova stavu).

Někdy si pacient vzpomene na symptomy, které zapoměl při první konzultaci uvést.

Mohou se objevit i nové symptomy, vyvolané homeopatickým lékem, které většinou v krátké době pominou a nevyvolají další problémy.

Homeopat po kontrole určí, zda byl předepsaný lék správný nebo jestli je potřeba změnit lék, který by vyvolal lepší léčebnou reakci organismu.

Není však důležitá jen volba léku ale také správné dávkování a vedení případu. Po podání léku se mohou některé symptomy zhoršovat, některé naopak zlepšovat a je na homeopatovi aby zvolil, v jaké chvíli je vhodné opakovat lék, kdy je nutné zvolit jinou potenci a kdy je nutné podat úplně jiný lék. Je mnoho případů, kdy se pacient výrazně zlepší jen po jedné dávce léku.  Často je však potřeba více návštěv homeopata, než dojde k výraznému zlepšení. Proto jsou důležité kontroly. Subjektivně může pacientovi připadat, že změny nejsou v podstatě žádné, avšak homeopat může rozpoznat jisté známky správného léčebného efektu a například jen změnou potence může dojít k výraznému posunu.

Reakce po léku

To jaká reakce nastane po léku, je velmi individuální dle toho, co všechno máte v sobě uloženo. Mohou se Vám vracet nepříjemné věci, které jste v průběhu života potlačili. Mohou se Vám připomenout situace na které jste již zapoměli (většinou v mírnější podobě).Na fyzické úrovni se mohou objevit potíže, které jste měli v minulosti. Tyto „reverzní symptomy“  však postupně samy odezní bez jakéhokoliv zásahu a bude následovat zlepšení. Pokud se někdo bude snažit zmírnit tyto symptomy alopatickými (nebo i homeopatickými) léky, může tím narušit průběh léčby.

Po podání správného léku většinou pacienti uvádí zvýšení energie, nedělají si tolik starosti, lépe zvládají i náročné situace, jsou vyrovnanější, tvořivější…

Délka působení léku

Je individuální dle potence, věku, vitality organismu a dalších faktorů. Všeobecně platí, čím vyšší potence, tím delší trvání účinku. V zásadě nás vždy vedou "Heringovy zákony". (viz homeopatie - průběh léčby a jají zákony)

V průběhu akutní nemoci je možné opakovat pečlivě vybraný lék v krátkých intervalech (dle prudkosti příznaků) např. 15 min. do doby než nastane zlepšování (pokles horečky, výrazný subjektivní pocit úlevy apod.),poté již lék neopakujeme. Po nastolení reakce už léčba probíhá sama.

V průběhu akutní nemoci může dojít k rychlému vyčerpání potence, zlepšení trvá jen 2 hodiny nebo ½ hod. a tehdy je třeba opakovat dávku nebo zvýšit potenci.