LÉKY

K výrobě homeopatických léků se používají výhradně látky přírodního původu.

 

Základem jsou látky původu rostlinného a živočišného (Calcarea carbonica – skořápka škeble,Lac caninum – psí mléko) někoho možná překvapí, že jde i o látky původu minerálního (kovy), dále pak o různé prvky a jejich sloučeniny (Phosphorus, Calcarea phosphorica), soli (Natrum muriaticum – kuchyňská sůl) či kyseliny( např. Sulfuric acid  – kyselina sírová) jedovaté látky (Belladona - rulík zlomocný, Lachesis - hadí jed ) horniny (Hecla lava – láva ze sopky Hecly). Někdy jsou to také energie (Sol – sluneční záření).

Zvláštní skupinu homeopatických léků tvoří tak zvané nosody. Jsou to léky vyrobené z produktů různých nemocí, ať už z patologických sekretů (Medorhinum ze sekretu kapavky, Lyssin ze slin vzteklinou nemocného psa), z chorobou napadených tkání (Carcinosin) nebo ze samotných virových či bakteriálních kultur (Streptococcinum).

Na následky očkování jsou vyrobeny léky z homeopaticky napotencovaných vakcín.

Všechny léky byly vyzkoušeny v homeopatickém ředění na zdravých jedincích a ověřeny klinickou praxí.

Mezi zvláštnosti homeopatických léků patří i to, že v procesu potenciace získávají léčivé účinky i látky, které jsou v surovém stavu neúčinné nebo nemají na organismus žádný vliv (např. zlato, grafit, kuchyňká sůl – Natrum muriaticum)

V současné době je  homeopatických léků několik stovek.

Výroba jednotlivých léků je různá dle toho, z čeho lék pochází - Rostlina či látka živočišného původu je smíchána s lihem, minerály se nejprve v podobě pilin třou s laktózou (mléčným cukrem). Tak vzniká matečná tinktura jako základ pro další homeopatické zpracování. Většina homeopatických léků se podává ve zředěné podobě - v tzv. homeopatické potenci.

 

DOSTUPNOST HOMEOPATICKÝCH LÉKŮ

V ĆR jsou homeopatické léky dostupné v lékárnách (skladem či na objednání)   pouze od firmy Boiron. Jejich sortiment je však omezený. 

 

Adresy lékáren v zahraničí kde lze objednat homeopatické léky