POTENCE

Výchozí roztok se připravuje tak, že daná substance jistou dobu maceruje v alkoholu a pak se zcedí. Tato výchozí kapalina se nazývá „matečná tinktura“.

Centisimální (označení CH nebo C) 

nejobvyklejší, ředění 1:100  - 1 díl  tinktury se smísí s 99 díly roztoku(vody, alkoholu) , následně s každým dalším přenosem jedné setiny substance do další dózy homeopatická potence postupuje. Číslo v označení homeopatického léku určuje, kolikrát byl lék ředěn a protřepáván např. 30 CH byl naředěn a protřepán 30x

V Anglii a USA písmeno C u centisimálního ředění někdy vynechávají a používají pouze číslo.

Decimální (označení D nebo X)

ředění 1:10 – 1 díl tinktury a 9 dílů roztoku. Jde v podstatě o stejný proces, avšak do další dózy je přenášena pouze jedna desetina obsahu předchozí

LM potence ( nazývaná též jako Q potence )

ředění v poměru 1: 50 000

 

Jako ředicí médium se vždy používá destilovaná voda, do které může, ale nemusí být přidáno 10 % lihu. Výsledným produktem popsaného procesu jsou homeopatické léky nejčastěji v podobě globulí (medikační potence je na kuličky z mléčného cukru nakapána), tablet, případně kapek.

Ke každému dalšímu ředícímu kroku musí být vzata čistá, skleněná, předtím nepoužitá dóza.ta musí být po jednorázovém použití zničena

Korsakovova potenciace (označení K)

Je jiným způsobem přípravy, mimořádně vhodná pro domácí přípravu léku, a to pro malou spotřebu ředícího média i skla. Používá se jen jediná dóza. Ta se naplní ředícím médiem a jedním procentem tinktury léku. Protřepe se  a vyleje. Znovu se naplní destilovanou vodou, zatřepe a vyleje. Takto se pokračuje libovolně dlouho. Předpokládá se, že na stěnách dózy zůstane vždy asi tolik vody z předchozího kroku, že to odpovídá onomu jednomu procentu v centisimálním ředění.

DYNAMIZACE

= důkladné protřepání a promíchání média, případně úderem lahvičky o tvrdou podložku dodává léku energii.

 

Význam potence léku

Čím hlubší úroveň organismu patologie zasáhla, tím vyšší má být potence. Patologie v mentální oblasti vyžaduje vysokou potenci. Poměrně nižší potence jsou vhodné, je-li silně zasažena emocionální oblast. Pokud je patologie výrazná jen na fyzických orgánech, připadají na nastartování léčby nízké a střední potence.

Dalším kritériem je to, zda už patologie způsobila strukturální změny v organismu či nikoliv. Pokud ano, je třeba volit nižší potence. Také staří lidé nebo lidé s mnohaletou historií různých forem chronického onemocnění, lidé, kteří byli desítky let pod vlivem léků, kteří prodělali různé operace a jejichž životní síla není velká potřebují nízké potence.

Děti obecně reagují dobře na vyšší potence a také je rychleji „spotřebují“

Chronické případy se většinou začínají potencí C30, C 200. S výjimkami, které byly uvedeny.