JE HOMEOPATIE PLACEBO?

 

Moderní věda má k homeopatii určité výhrady, pokud si jí vůbec všímá. Především jí vadí vysoká ředění homeopatických léků. Existuje tzv. Avogardův limit, zředění látky na práh za nímž již ředící médium nemůže obsahovat žádnou částici původní látky a to odpovídá potenci C12. Homepaté však používají daleko vyšší potence…Proto vědci dovozují, že homeopatický lék v němž nemůže být žádná účinná látka, působí jen tzv. Placebo efektem. Klasická medicína má totiž zkušenost, že samotný psychický účinek toho, že je pacientovi podána pilulka (placebo) která ovšem neobsahuje žádnou léčivou látku, může u pacienta vyvolat drobné až přechodné zlepšení.

V podstatě se jedná o variantu biblického „víra tvá tě uzdravila“…V žádném případě však Placebo efekt nemůže jít tak daleko, aby během jednoho dne vyléčil akutní hořečnaté onemocnění nebo aby vyléčil alergii či cukrovku.

Jiným argumentem je léčba kojenců, kteří těžko mohou odlišit příjem pilulky od stravy. A právě u kojenců, díky velké vitální síle vidíme výsledky nejmarkantnější. Účinek léků lze rovněž pozorovat u lidí v bezvědomí. Existuje také veterinární homeopatie. Víra psů a koček v placebo je jistě velmi spornou záležitostí.

Dalším faktem odporující placebo jsou výsledky zkoušek na zdravých lidech a konečně řada vědeckých studií, kdy byl pomocí metody dvojitého slepého pokusu (standartní metody prokázání účinku jakéhokoliv typu léku) nepochybně zjištěn účinek homeopatických léků.

Ze strany fyzikálních věd přinesl pozitivní výsledky pokus francouzských výzkumníků, kteří přeměřovali vodu, obsahující třináctou centisimální potenci léku Silicea metodou nukleární magnetické resonance. Zjistili, že voda obsahující potenci, vykazuje odlišné parametry než voda bez této potence a že homeopatický lék změnil strukturu vody. Samozřejmě, že takový výsledek fyzikálního pokusu homeopata potěší, zároveň si však uvědomí, kam až současná moderní věda dospěla ve svém pátrání po materiální příčině všeho. Homeopatické léky sice mají materiální základ, ale procesem potenciace se stávají nemateriálními.